Biệt thự đơn lập Phú Gia

Quy hoạch

Bảng giá đất huyện Vĩnh Thuận mới nhất

21/08/2022 14:33:08

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN VĨNH THUẬN - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Bảng giá đất huyện U Minh Thượng mới nhất

21/08/2022 14:04:03

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN U MINH THƯỢNG - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Bảng giá đất huyện Tân Hiệp mới nhất

21/08/2022 13:34:52

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TÂN HIỆP - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Bảng giá đất Tp Phú Quốc mới nhất

21/08/2022 13:11:03

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN PHÚ QUỐC - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Bảng giá đất Kiên Lương mới nhất

21/08/2022 12:18:26

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết ...

Bảng giá đất huyện Kiên Hải mới nhất

21/08/2022 11:42:14

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN KIÊN HẢI - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo ...

Bảng giá huyện Hòn Đất mới nhất

21/08/2022 10:55:56

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HÒN ĐẤT - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Bảng giá đất huyện Gò Quao mới nhất

20/08/2022 22:53:01

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN GÒ QUAO - TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Bảng giá đất huyện Giồng Riềng

20/08/2022 20:22:45

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN GIỒNG RIỀNG  

Bảng giá đất huyện Giang Thành

20/08/2022 15:21:52

Cập nhật lần cuối: 29-03-2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN GIANG THÀNH - KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Biệt thự phố Biển BT31