Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường 3 Tháng 2 nối dài

30/03/2022 15:55:30

Cập nhật lần cuối: 04-12-2022

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường 3 Tháng 2 nối dài - Đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang, đoạn qua thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành

Đường 3 tháng 2 nối dài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường 3 Tháng 2 nối dài (Đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang đoạn qua địa bàn Thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành) tại quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 11/09/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh khoản 3, Điều 1:

2. Điều chỉnh khoản 4, Điều 1:

3. Điều chỉnh khoản 8, Điều 1:

4. Điều chỉnh khoản 13, Điều 1:

5. Điều chỉnh khoản 16, Điều 1:


Hãy cho chúng tôi biết, bài viết "Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường 3 Tháng 2 nối dài" có hữu ích với bạn?

Chia sẻ:
Shophouse phố 3 tháng 2