Biệt thự đơn lập Phú Gia

Nhà phố | Tháng 04-2023

 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.75 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 29
 • 106
05/01/2023 14:26:24
 • Diện tích: 69 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 1.79 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 27
 • 230
08/12/2022 22:12:07
 • Diện tích: 85 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.2 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 26
 • 336
20/11/2022 20:12:33
 • Diện tích: 90 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.75 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 25
 • 568
17/11/2022 13:36:40
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 3.6 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 22
 • 270
28/10/2022 10:57:33
 • Diện tích: 150 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 19
 • 252
12/10/2022 13:49:41
 • Diện tích: 100 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 4.5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 16
 • 256
26/09/2022 08:43:57
 • Diện tích: 118 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 14
 • 218
14/08/2022 23:20:17
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 3.4 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 11
 • 423
10/08/2022 20:23:18
 • Diện tích: 323 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 10.181 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 5
 • 270
11/07/2022 17:14:07
 • Diện tích: 90 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.95 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 3
 • 305
11/07/2022 16:40:27
Bạn cần xem thêm loại bđs gì?

Logo Google icon wait

Biệt thự phố Biển BT31