Biệt thự đơn lập Phú Gia

Nhà phố, shophouse | Tháng 04-2023

 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.75 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 29
 • 106
05/01/2023 14:26:24
 • Diện tích: 69 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 1.79 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 27
 • 230
08/12/2022 22:12:07
 • Diện tích: 85 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.2 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 26
 • 336
20/11/2022 20:12:33
 • Diện tích: 90 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 2.75 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 25
 • 568
17/11/2022 13:36:40
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 7.8 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 23
 • 205
07/11/2022 21:02:59
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 3.6 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 22
 • 270
28/10/2022 10:57:33
 • Diện tích: 168 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 7.5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 20
 • 287
12/10/2022 14:02:11
 • Diện tích: 150 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 19
 • 252
12/10/2022 13:49:41
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 4.9 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 17
 • 255
26/09/2022 09:16:55
 • Diện tích: 100 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 4.5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 16
 • 256
26/09/2022 08:43:57
 • Diện tích: 118 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 14
 • 218
14/08/2022 23:20:17
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 5 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 13
 • 246
12/08/2022 22:01:40
 • Diện tích: 168 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 6.2 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 12
 • 194
12/08/2022 09:45:10
 • Diện tích: 120 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 3.4 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 11
 • 423
10/08/2022 20:23:18
 • Diện tích: 112 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Giá: 7.1 Tỷ/Tổng diện tích
 • ID tin đăng: 7
 • 297
01/08/2022 20:39:54
Bạn cần xem thêm loại bđs gì?

Logo Google icon wait

Biệt thự phố Biển BT31