Dự án

Khu đô thị Phú Quý

 • Diện tích: 999900 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Diện tích: 4813 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 1.059 Tỷ/Sản phẩm
 • Diện tích: 140 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 6.3 Tỷ/Sản phẩm
 • Diện tích: 198 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 5.5 Tỷ/Sản phẩm
 • Diện tích: 432 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 13.1 Tỷ/Sản phẩm
 • Diện tích: 252 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 6.2 Tỷ/Sản phẩm
 • Diện tích: 120 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 7.5 Tỷ/Sản phẩm
 • Diện tích: 686800 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Diện tích: 4.813 m2
 • Khu vực: Thành phố Rạch Giá, ...
 • Giá: 1.78 Tỷ/Sản phẩm